งานวิจัยใหม่ ระบุอากาศเสียทำให้เสียชีวิต 5.5 ล้านคนต่อปี