แนะนำหนังสือดี พุทธประวัติฉบับเต็ม เนื้อหาแน่น “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” โดย สุรีย์ มีผลกิจ

5
(3)
Buddha's history
หนังสือพุทธประวัติ ฉบับเต็ม โดย สุรีย์ มีผลกิจ

วันนี้อยากจะมาแนะนำหนังสือพุทธประวัติที่กล่าวได้ว่า เป็นฉบับที่ผมคิดว่าสมบูรณ์มาก เท่าที่ผมเคยอ่านมา ชื่อว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” โดย สุรีย์ มีผลกิจ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก พระภาสกร ภูริวฑฒโน(ภาวิไล) แห่งธรรมสถานวัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่  ให้ทำเป็นผลงานที่รวบรวมเกี่ยวกับ พุทธประวัติ  พุทธกิจ และพุทธวงศ์  วัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดทั่วประเทศ, ห้องสมุดต่างๆ และยังมีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือทั่วไป(ผมซื้อร้านหนังสือมา)

สารบัญหนังสือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หนังสือกล่าวถึง ความหมายของพระพุทธเจ้าว่า  พระพุทธเจ้า คือ บุคคลที่มีบุญญาธิการ มีพุทธาธิการเหนือกว่าผู้ใด  ในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวอย่างละเอียดเริ่มแรกสุด ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติในโลก และเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็น มาณพหนุ่มพามารดาว่ายน้ำข้ามสมุทธ, ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระสัตตุตาปะ, ครั้งเสวยพระชาติเป็นพรหมดาบส, ครั้งเสวยพระชาติเป็นมาณพหนุ่มช่างทอง เป็นต้น

ในตอน พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมาณพหนุ่มช่างทอง ผู้มีรูปโฉมงดงาม ก็มีภาพประกอบสวยงามภายในเล่มด้วย

ในบางช่วงบางตอนของหนังสือ ก็จะมีภาพประกอบสวยๆด้วย ส่วนหนังสือจะมีกระดาษ 2 แบบ คือ แบบภาพมัน และแบบกระดาษปกติ

หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างหนา ประมาณ 500หน้า

หนังสือพุทธประวัติเล่มนี้ เป็นหนังสือทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่งที่คู่ควรมีไว้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลพุทธประวัติได้เป็นอย่างดี มีเนื้อหาเยอะ ละเอียด เนื้อหาหลายเรื่อง ผู้ที่เคยทราบพุทธประวัติมาแล้วบ้าง ก็อาจจะยังไม่เคยทราบเลยก็มี  เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาพุทธประวัติอย่างละเอียด และลึกซึ้ง ก็สามารถหามาอ่านได้ครับ

*หมายเหตุ*

บทความนี้ เป็นเพียงการแนะนำหนังสือธรรมะ แม้ว่าจะมีส่วนหนึ่งส่วนใด ที่เอามาเผยแพร่ ก็เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือธรรมะ เป็นธรรมทาน จึงขออนุญาตเจ้าของหนังสือและผู้เกี่ยวข้อง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้

คลิ๊ก !! เพื่อเพิ่มดาวให้กับบทความ

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนน : 3

ยังไม่มีการให้คะแนนสำหรับบทความนี้