มาเล่าให้ฟัง หลังจากลองซื้อเครื่องมือวินิจฉัยอาการของรถ ผ่านทาง OBD2 ชื่อว่า Thinkdiag MiNi เชื่อมต่อผ่าน BlueTooth