คุยประเด็น เรื่องแชร์ข่าวต่อจาก อินฟลูเอนเซอร์ เป็นผู้ปล่อย fake news ผิดหรือไม่??