อันตราย แบตเตอรี่รถจักรยานยนไฟฟ้า ตรวจเช็คก่อนที่จะอาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ เจอกันตัวเอง เกือบไปแล้ววว