การจัดมือกัน ระหว่าง Sony และ Honda เพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่ สำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้า