เจอมาแล้ว !! ปลั๊กรางคุณภาพต่ำระเบิด แกะปลั๊กรางราคาถูก อันตรายแค่ไหน อันตรายเพราะอะไร