เปิดให้เผาได้แล้ว 1 พ.ค.66 ร้อนตับแตกทั่วแผ่นดิน ทะลุ 40 องศา และ 10 ข้อผลกระทบจากการเผา