ชักโครกค้าง น้ำไหลตลอด โดยเฉพาะชักโครกที่ใช้ตัวกดแบบ ทรงกลม 1-2 ปุ่ม เวลามันค้าง แก้ไขยังไง ?