การศึกษาเกี่ยวกับวิตามินดี (Vitamin D) กับโรคหอบหืด