ประมวลปัญหาประเทศไทย ส่งท้ายปี 2023(2566) ในมุมมองชาวบ้าน ปัญหายาเสพติด, ปัญหาการศึกษา, ปัญหาเศรษฐกิจฯ