สรุป : เรื่องน้ำมันของประเทศไทย, ค่าการกลั่น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง โดย คุณสุวัฒน์ สินสาฎก (สัมภาษณ์โดย ลงทุนแมน)