เมื่อมีคนเอาทุเรียน หลง ลับแล มาฝาก เลยมารีวิวให้ฟัง