การติดตั้ง imacro ใน firefox version เก่า ทดสอบใน windows 10, 11