วิธีใช้งานโปรแกรมแบ่งพาร์ติชั่นฟรี (Mini tool partition freeware) *ใช้ได้กับ Windows 7,10,11*