(ภาพ) การเปลี่ยนกรองโซล่า เปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซล แก้ปัญหาน้ำมันคุณภาพต่ำที่เราเติมเข้าไป ทำให้เกิดไฟสัญญาณเตือน