การเช็ค Battery Notebook ว่าเสื่อมหรือไม่? เสื่อมมากหรือน้อย ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วหรือยัง?