รีวิว เครื่องนวดเท้า มีนวดปลายเท้า กลางเท้า ส้นเท้า และมีถุงลมบีบด้วย ในราคาพันกว่าบาท