ขนมเส้น กัดตูด วัฒนธรรมการกินขนมจีน(เส้น) เด็กยุค 90′ ภาคเหนือ