การเลือกตั้งประเทศไทยในรอบ xx ปี ชี้ชะตาความอยู่รอดของคนไทย