แกะ(ผ่า)กรอง vacuum ของ vigo champ (แท้) ดูสิว่าข้างในมีอะไร กรองนี้อายุ 10 ปีไม่เคยเปลี่ยน(ภาพ)