ปัญหา windows 10 เปลี่ยนภาษาช้า ต้องกดตัวหนอนหลายรอบ ถึงเปลี่ยนภาษาให้ แก้ไขตรงนี้