กรณีศึกษา เมื่อผมลองใช้งาน Power Supply Tester ที่สั่งจากร้านค้าออนไลน์ และหาวิธีใช้เอาเอง